top of page

HOIDOLLINEN OSAAMINEN

ARVIOINTIASTEIKKO

Arvostele osaamistasi asteikolla yhdestä viiteen.

0 = Ei kuulu työnkuvaani tai ei ole lupa tehdä.

1 = Tarvitsen apua perustaidoissa ja -tiedoissa.

2 = Selviydyn itsenäisesti, mutta tarvitsen ajoittain/osittain ohjausta.

3 = Hallitsen perustiedot ja -taidot ja selviydyn itsenäisesti.

4 = Hallitsen perustiedot ja -taidot, kykenen lisäksi ohjaamaan muita.

5 = Hallitsen tiedot ja taidot monipuolisesti ja kykenen myös kehittämään asiaa.

bottom of page